• PL
  • EN
  • DE

Certyfikaty

Jako producent urządzeń gazowych posiadamy certyfikaty wydawane przez akredytowaną jednostkę tj. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, orzekające o zgodności z unijnymi dyrektywami. Nasze urządzenia posiadają znak CE, oraz są wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny.
Z kolei urządzenia elektryczne wytwarzane są zgodnie z wytycznymi Normy europejskiej PN–EN 60335 – 1: 2004 oraz Normami szczegółowymi dla poszczególnych urządzeń, co pozwala nam zaopatrzyć je w Deklarację Zgodności oraz oznaczenie CE.
Ponadto posiadamy Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające nasze wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością. Nasz wewnętrzny system zapewnienia jakości przyczynia się do dbałości o bezpieczeństwo urządzeń. Każdy wyrób poddawany jest szczegółowym badaniom technicznym i testom.